دانلود (اشنیی با کتیرا و کاربردهایش)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
به صفحه دانلود فایل(اشنیی با کتیرا و کاربردهایش)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{اشنیی با کتیرا و کاربردهایش}را دانلود خواهید کرد

درباره سابقه استفاده از کتیرا در ایران
محل رویش
مشخصات صمغ کتیرا
نامهای گیاه
زمان جمع‌آوری
دامنۀ انتشار
مواد متشکله
موارد استعمال
روش بهره برداری
ساختمان کتیرا
جمع آ وری کتیرا
قیمت کتیرا
مصارف پزشکی و دارویی
مصارف غذایی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی